Yi Zhou

Deputy General Manager
China Merchants Shekou Holdings Beijing Huashang Building

-